نقش ارتش مصر در کناره‌گیری مبارک از قدرت

حق نشر عکس AP
Image caption ارتش قبلا به روشنى اظهار داشته بود كه بر روى معترضان آتش نخواهد گشود

هنوز تصوير كامل و روشنى از جزئيات نقشى كه ارتش مصر در مجبور كردن حسنى مبارك، رئیس جمهور مصر به كناره گيرى از قدرت ايفا كرد، در دست نيست.

همان موقعى كه حسنی مبارک، در ۲۸ ژانويه ارتش را براى مقابله با جنبش اعتراضى رو به رشد مصر گسيل داشت، براى همگان مشخص بود كه سربازان از ترس جان خود از تيراندازى خوددارى خواهند كرد.

يك منبع نزديك به دفتر رئيس‌جمهور به بى بى سى گفت كه در بعضى از مقاطع در اعتراضات اخير، ارتش به روشنى علائمى از ناشكيبايى در مقابل روشى كه رئيس‌جمهور براى مقابله با بحران انتخاب كرده بود، نشان مى‌داد.

اين منبع خبرى كه نمی خواست نامش فاش شود، گفت: "آقاى مبارك در طول آن سه يا چهار روز در وضعيت بسيار بدى به سر مى‌برد. قدرت تصميم‌گيرى‌اش را از دست داده‌بود و هيچ مشاورى را به حضور نمى‌پذيرفت. ارتش در شرايط نامساعدى بود. در نهايت پيشنهاد بسيار محترمانه‌اى به او شد که به نفع همگان است که او از قدرت کناره گیری کند."

ارتش ممكن است به شكل محترمانه‌اى به آقاى مبارك توصيه كرده باشد كه از قدرت كناره‌گيرى كند اما در محوطه ميدان تحرير قاهره، ‌جايى كه تبديل به مركز جنبش اعتراضی شده بود، ارتش يا حداقل بخشى از آن به تظاهركنندگان جوان چيز ديگرى مى‌گفت.

شادى الغزالى حرب‌، يك پزشك جراح جوان و يكى از سازمان دهند‌گان اين اعتراضات مى‌گويد كه آنها پيغام‌هايى از منابعی در بدنه ارتش مى‌گرفتند، مبتنى بر اين كه مبارك به انتهاى راه خود رسيده است.

دكتر حرب به بى بى سى مى‌گويد: "منابعى از داخل ارتش به ما مى‌گفتند كه سقوط او نزدیک است."

از سوى ديگر معترضان اين را به عنوان تائیدی بر اين نكته در نظر گرفتند كه اگر به مبارزه خود ادامه دهند آقاى مبارك مجبور به ترك پست خود خواهد شد.

حق نشر عکس AP
Image caption تظاهر كنندگان دست به محاصره دفاتر تلويزيون دولتى زدند و در برابر كاخ رياست‌جمهورى راهپيمايى كردند

جنبش اعتراضى اوج گرفت. تظاهر كنندگان دست به محاصره دفاتر تلويزيون دولتى زدند و در برابر كاخ رياست‌جمهورى راهپيمايى كردند.

چنين فشارى بيش از حد زياد بود.

منبع خبرى من كه از درون دفتر رياست جمهورى تماس گرفت، گفت كه كسى كه در این راه، گام نهايى را برداشت، كسى نبود جز فیلد مارشال محمد حسین طنطاوی، فرمانده كل ارتش و ‌وزير دفاع مصر.

او به من گفت:" به گمان من، ‌اين طنطاوى بود كه به ملاقات رئيس‌جمهور رفت و به او گفت ‌"‌آقاى رئيس جمهور فكر مى‌كنم هنگام آن رسيده كه يك تصميم فداكارانه اتخاذ كنيد. شما به اين كشور بيش از ۳۰ سال خدمت كرده‌ايد و اكنون وقت آن است كه از معاون خود بخواهيد كه كناره‌گيرى شما از قدرت را اعلام کند."

بعد از حدود سه هفته از اعتراضات خشن خيابانى، حسنی مبارك پشتيبانى ارتش را هم از دست داده بود؛ ‌ارتشى كه براى دهه‌هاى متمادى ستون فقرات حکومت مصر بود.

آقاى مبارك مى‌خواست كه به عنوان مردى در خاطره‌ها بماند، كه كشورش را از ميان بحران و تلاطم به ساحل ثبات هدايت كرده است.

اكنون از او به عنوان اولين رئيس دولتى ياد خواهد شد كه به شكل استثنايى در طول تاريخ كهن مصر توسط مردم كشورش بركنار شده ‌است.

مطالب مرتبط