آزادی برادر و یک خویشاوند میرزا ضیایف

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption میرزا ضیایف در تابستان سال 2009 در شرق تاجیکستان کُشته شد

دادگاه عالی تاجیکستان عبدالسمد ضیایف و مهس‌الدین محی‌الدین اف، برادر و یکی از پیوندان میرزا ضیایف، وزیر سابق امور اضطراری را، تبرئه کرده است.

به گفته صنوبر خالاوا، قاضی دادگاه عالی و عضو هیئت دادگاه استینافی، حکم دادگاه علیه عبدالسمد ضیایف و مهس‌الدین محی‌الدین‌اف اول به پنج سال کاهش یافته و سپس، آنها بر اساس قانون عفو سال 2009 معاف شده‌اند.

خانم خالاوا افزود که از میان 46 نفری که طبق این پرونده محکوم شده بودند، 29 نفر تقاضای بازنگری در احکام قبلی دادگاه کرده بودند و در کنار آقایان ضیایف و محی‌الدین‌اف دادگاه استینافی مهلت محکومیت 27 نفر دیگر را نیز کاهش داده است.

این قاضی دادگاه عالی اسامی این افراد را نگفت، ولی گفت که مووهلت محکومیت بیشتر آنها 4-5 سالی و 7-8 سالی کاهش داده و برخی دیگر نیز حکم حبسشان لغو شده است.

به گفته وی، 17 نفر دیگر از محکومشدگان اصلاً تقاضای استیناف نکرده بودند و در احکام قبلی دادگاه نسبت به آنها تجدید نظر نشده است.

در همین حال، میرزا سفراف، معاون رئیس ناحیه طویلدره، به بی بی سی گفت که عبدالسمد ضیایف پس از آزادی به ناحیه برگشته و سه-چهار روز است که در ناحیه طویلدره است.

به گفته دولت علی‌یف، رئیس جماعت چهلدره ناحیه طویلدره، مهس‌الدین محی‌الدین‌اف نیز پس از آزادی به ناحیه پنج رفته، ولی در نتیجه بیماری دوباره به شهر دوشنبه منتقل شده است.

آقایان ضیایف و محی‌الدین اف، پس از کُشته شدن میرزا ضیایف، وزیر سابق امور اضطراری و فرمانده نیروهای مخالف دولت در زمان جنگ داخلی، در تابستان سال 2009 در دوران درگیریها در ناحیه تولیدره بازداشت شده بودند.

مقامات دولتی بعد از حادثه درگیری در این ناحیه و کُشته شدن میرزا ضیایف که بیشتر با لقب "میرزا جگه" معروف بود، افراد زیادی را به اتهام همدستی با گروههای تروریستی مرتبط با القاعده و همچنین، به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده‌اند.

سپس، دادگاه عالی تاجیکستان در تابستان سال 2010 تعداد 46 نفر از افراد متهم به درگیریها در ناحیه طویلدره را برای مدتهای طولانی روانه زندان کرد.

در میان این افراد سیداحمد و محمدرضا، دو پسر میرزا ضیایف، نیز متناسباً به 30 و 28 سال زندان محکوم شدند.

آن زمان در ناحیه طویلدره در میان بازداشتشدگان عبدالسمد ضیایف 53 ساله و مهس‌الدین محی‌الدین‌اف 66 ساله نیز بودند که دادگاه آنها را در همدستی با گروههای تروریست مجرم شناخته و برای سی سال روانه زندان کرده بود.

اما وکیلان مدافع آنها از این حکم به دادگاه استینافی شکایت برده و آن را تا به پنج سال کاهش داده‌اند. ولی دادگاه عالی تاجیکستان اخیراً آقایان ضیایف و محی‌الدین‌اف را آزاد کرده است.