تظاهرات ضد دولتی در الجزایر ادامه دارد

تظاهرات معترضان الجزایری حق نشر عکس Reuters
Image caption تعداد نیروهای امنیتی، بیشتر از تعداد تظاهرکنندگان است

تظاهرکنندگان الجزایری بار دیگر در پایتخت این کشور تجمع کرده و خواهان استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور این کشور شده اند.

خبرنگار بی بی سی در الجزایر می گوید تعداد نیروهای امنیتی، بیشتر از تعداد تظاهرکنندگان است و این نیروها مانع شده اند که تظاهرکنندگان در میدان مرکزی شهر جمع شوند.

طی چند هفته گذشته، الجزایری ها هر شنبه دست به تجمعات ضد دولتی زده اند.

دولت الجزایر دو روز پیش وضعيت فوق العاده را كه حدود ۱۹ سال بر اين كشور حاكم بوده، لغو کرد.

منتقدان مى گويند كه دولت الجزاير از قانون وضعيت فوق العاده براى سركوب مخالفان استفاده کرده است.

اين قانون پس از جنگ داخلى الجزاير در سال ۱۹۹۲ وضع شد و با وجود خاتمه درگيرى ها برای سال ها همچنان به اجرا درآمد.

مقام های الجزایری مى خواهند مانع از شورش‌های عمومى مشابه تونس و مصر در اين كشور شوند.

هفته پیش نزدیک به سه هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند و میان آنها و نیروهای امنیتی درگیری هایی روی داد.

رئیس جمهور الجزایر همچنین وعده داده که مبارزه با فساد را اولویت دولت خود قرار می دهد.

مطالب مرتبط