سیاستمدار شیعه بحرینی به تبعید خودخواسته پایان داد

حسن مشیمع، دبیرکل جنبش حق بحرین حق نشر عکس Reuters
Image caption حسن مشیمع، دبیرکل جنبش حق بحرین است که یک سازمان سیاسی مخالف دولت بحرین به شمار می رود

حسن مشیمع، سیاستمدار شیعه بحرینی به تبعید خودخواسته در بریتانیا پایان داده و به کشورش بازگشته است.

آقای مشیمع به دلیل مخالفت های شدید خود با خاندان سنی مذهب حاکم بر بحرین معروف است و سال پیش به طور غیابی به اتهام تلاش برای براندازی دولت، محکوم شد.

بازگشت او به بحرین پس از آن صورت می گیرد که دولت موافقت کرد تا اتهامات وارده به او را پس بگیرد.

این یکی دیگر از امتیازاتی است که دولت بحرین به معترضانی که همچنان میدان لولو (مروارید) در منامه، پایتخت این کشور را در اشغال خود دارند، داده است.

هواداران حسن مشیمع از او در فرودگاه استقبال کردند.

او به بی بی سی گفت که خواهان اصلاحات دموکراتیک واقعی در کشورش است تا بحرین را به یک کشور پادشاهی مشروطه تبدیل کند.

حسن مشیمع، دبیرکل جنبش حق بحرین است که یک سازمان سیاسی مخالف دولت بحرین به شمار می رود و چهره های سنی مذهب نیز در آن عضویت دارند.

معترضان بحرینی خواهان استعفای دولت هستند و دولت را به سرکوب و فساد متهم می کنند.

تظاهرکنندگان بحرینی خواهان آزادی های سیاسی بیشتر در این کشور هستند اما تظاهرات آنها در هفته های گذشته، از سوی دولت به شدت سرکوب شد که در نتیجه آن چند نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.

شيخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین شصت و يك سال دارد و از سال ۱۹۹۹ قدرت را در بحرين در دست دارد. او طی چند روز اخیر برای فرو نشاندن ناآرامی ها، امتیازاتی به معترضان داده است.

او شاهزاده سلمان، ولیعهد بحرین را مامور مذاکرات با مخالفان دولت کرده است. ولیعهد بحرین می گوید نمی خواهد وضعیت وخیم تر شود.

مطالب مرتبط