محکومیت یک بریتانیایی به جرم قتل درعراق

یک سرباز پیشین ارتش بریتانیا در عراق به جرم کشتن دو تن از همکارانش دریک شرکت امنیتی خصوصی به بیست سال زندان محکوم شد.

دانی فیتزسایمونز تازه در این شرکت آغاز به کار کرده بود که در یک مشاجره درحال مستی دونفر از همکارانش را که یک بریتانیایی و یک استرالیایی بودند به ضرب گلوله از پای درآورد.

این اولین باری است که از زمان سرنگون شدن صدام حسین در سال 2003 یک شهروند غربی در عراق مورد محاکمه قرارگرفته و به حبس محکوم می شود.

دادگاه تا کنون دوبار صدور حکم را به تعویق انداخته بود تا به گزارش پزشکی دانی فیتزسایمونز که گفته می شود از ناراحتی روانی رنج می برد رسیدگی شود.

اما به گفته قاضی دادگاه، دانی فیتز سایمونز هنگام ارتکاب قتل کاملا به عمل خود واقف بوده است و مجرم است .

مجازات قتل در عراق اعدام است .

اما قاضی دادگاه با در نظرگرفتن سابقه مشکلات روانی دانی فیتزسایمونز اورا به حبس ابد محکوم کرد.

متهم در دادگاه به هدف قراردادن همکارانش در حال مستی اعتراف کرد اما گفت که در دفاع از خود دست به این اقدام زده بوده است.

فیتز سایمونز هم چنین گفته بود که تحت تاثیر فشار روانی ناشی از دوران خدمتش در ارتش بریتانیا هنگام ارتکاب جرم کاملا به عمل خود واقف نبوده است و عمدا مرتکب قتل نشده است .

وکیل مدافع فیتز سایمونز می گوید که در حکم صادره در خواست تجدید نظر خواهد کرد.

خانواده او هم می گویند تلا ش خواهند کرد که دانی فیتزسایمونز دوره محکومیت خود را در کشورش بریتانیا بگذراند.

محاکمه این سرباز ضعف شرکت های امنیتی خصوصی در تحقیق و پی بردن به سابقه افراد را نشان می دهد.

بیش از یک صد هزار مامور امنیتی در عراق کار می کنند که توسط شرکت های خصوصی استخدام شده اند.

تا دو سال پیش این افراد از پی گیری قانونی و محاکمه در دادگاه های عراق مصون بودند که با نارضایتی و محالفت های زیادی در عراق روبرو شد و به تغییر قانون مصونیت آن ها انجامید.

مطالب مرتبط