گزینه های دیپلماتیک برای حل بحران لیبی

حق نشر عکس APTN
Image caption تمام مهارت ها و راهکارهای دیپلماتیک که تاکنون برای مقابله با سرهنگ معمر قذافی به کار برده شده است بی نتیجه مانده است

ادامه نبرد در اطراف شهر بریقه که تاکنون به شکست یا پیروزی هیچ یک از طرفین درگیر منجر نشده نگرانی از بروز بن بست برسر راه حل بحران لیبی را افزایش داده است.

تمام مهارت‌ها و راهکارهای دیپلماتیک که تاکنون برای مقابله با سرهنگ معمر قذافی به کار برده شده است بی نتیجه مانده و او حاضر به ترک مسند قدرت نیست.

مسدود شدن دارایی های سرهنگ قذافی، خانواده و بستگان نزدیکش، اعمال تحریم تسلیحاتی و ارجاع پرونده لیبی به دادگاه بین المللی کیفری ازجمله این اقدامات است.

حتی صحبت از منطقه ممنوعه پروازی به میان آمده تا از حملات نیروی هوایی قذافی علیه مردم کشورش جلوگیری شود.

البته کسی باور نداشت که صرف محکوم کردن اقدامات رهبر لیبی از سوی جامعه بین المللی به سقوط او منجر شود و به نظر می رسید که این کار به دست نیروهای مخالف او انجام خواهد گرفت.

اما ادامه جنگ در اطراف شهر بریقه تاکنون نشان داده است که شکست قاطع یکی ا ز طرفین درگیر امکان پذیر نبوده است و نیروهای سرهنگ قذافی نتوانسته اند مناطق شرقی لیبی را از چنگ مخالفان بدر آورند.

نیروهای مخالف او هم موفق به سازماندهی یک حمله عظیم به شهر طرابلس نشده اند.

ادامه جنگ بی نتیجه مشکل عمده ای بر سر راه تلاش های دیپلماتیک بوجود خواهد آورد.

بحران انسانی در مرزها با هجوم پناه جویان ادامه می یابد و حتی ممکن است ابعاد وخیم تری پیدا کند.

کسی نمی داند که وقایع لیبی چه تاثیری بر روند تحولات دیگر نقاط منطقه برجای خواهد گذاشت.

به نظر می ریسد که بسیاری از دولت های خارجی براین باور بودند که رهبر لیبی به زودی از قدرت ساقط خواهد شد و سرنوشت او رقم زده شده است.

به همین دلیل تمام تلاش های دیپلماتیک معطوف به روندی شده بود که موجب تسریع سقوط او شود.

اما حال این خطر به وجود آمده است که با به گوشه رانده شدن سرهنگ قذافی او چاره دیگری نداشته باشد به جز این که تا آخرین لحظه برای حفظ قدرت خود بجنگد.

مطالب مرتبط