حملات شدید نیروهای سرهنگ قذافی

حق نشر عکس BBC World Service

نیروهای وفادار به سرهنگ قذاقی برای تصرف دوباره مناطقی که به دست شورشیان افتاده است حملات شدیدی را آغاز کرده اند

در شرق لیبی نیروهای دولتی با پشتیبانی هلی کوپترهای توپدار به شهرهای ساحلی بن جواد و راس لانوف که اخیرا بدست شورشیان افتاده است حمله کردند.

بگفته خبرنگار بی بی سی شورشیان که به سمت شهر سرت پایگاه اصلی نیروهای سرهنگ قذافی پیشروی می کردند با مقاومت بیشتری روبرو شده اند و سوخت آن ها رو به اتمام گذاشته است یی

در غرب لیبی نیروهای دولتی با استفاده از تانک به شهرهای زاویه و مصراته که تحت کنترل شورشیان است حمله برده اند.

د رهمین حال بگفته شاهدان عینی یک گروه مسلح بریتانیایی که ظن می رود نیروهای ویژه(SAS)جزو آن باشند در شهر بنغازی توسط شورشیان بازداشت شده اند .

شاهدان می گویند شش مرد روز جمعه با هلی کوپتر وارد شهر شدند و دو نفر دیگر که از قبل دربنغازی ودند به این گروه پیوستند.

گفته می شود که این افراد حامل سلاح ،نقشه و پاسپورت هایی از چهار کشو رمختلف بودند.

وزرای بریتانیایی گفته اند که یک گروه از دیپلمات های این کشور عازم شهر بنغاری برای انجام یک ماموریت دیپلماتیک شده اند اماجزئیات بیشتری به دست ندادند.

در حال حاضر مذاکراتی به منظور آزادی این افراد جریان دارد.

روز جمعه (4 مارس ) هم سه نظامی هلندی در حوالی شهر سرت توسط ارتش لیبی بازداشت شده بودند.

سفروزیر خارجه فرانسه به مصر برای گفتگو در مورد لیبی و منطقه ممنوعه پرواز

الن ژوپه وزیر خارجه فرانسه به مصر سفر کرده است تا در مورد منطقه ممنوعه پرواز بر فراز لیبی با اتحادیه عرب گفتگو کند.

پیش از این سفر وزیر خارجه فرانسه گفته بود که بهمراه دولت بریتانیا تلاش می کند که قطعنامه ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعلام منطقه ممنوعه پرواز صادر شود .

هدف از این اقدام جلوگیری از بمباران شورشیان توسط نیروهای سرهنگ قذافی است .