جوان‌ترین رئیس پلیس مکزیک در آمریکا تقاضای پناهندگی کرد

ماریسول والس گارسیا حق نشر عکس Other
Image caption خانم گارسیا دانشجوی ۲۰ ساله رشته جرم‌شناسی است

به گفته مقام‌های اداره مهاجرت، ماریسول والس گارسیا جوان‌ترین رئیس پلیس مکزیک که گزارش شده تهدید به مرگ شده به آمریکا گریخته است.

خانم گارسیا سال گذشته که رئیس پلیس یک شهر مرزی خطرناک شد چهره جهانی پیدا کرد.

هیچ کس حاضر نشده بود ریاست پلیس این شهر را که مملو از باندهای خطرناک مواد مخدر است بپذیرد.

او اکنون به ایالت تگزاس گریخته و تقاضای پناهندگی کرده است.

خانم گارسیا روز دوشنبه بدلیل غیبت از محل کار خود نیز اخراج شده است.

این دانشجوی ۲۰ ساله جرم‌شناسی در اکتبر گذشته که رئیس پلیس شهر مرزی پراکسدیس جی گوئررو شد، شجاع‌ترین زن مکزیکی شناخته شد.

این شهر محل درگیری کارتل‌های بزرگ تبهکاران و در مسیر قاچاق مواد مخدر به آمریکا است.

پلیس و مقام‌های محلی همواره هدف حملات این باند بوده‌اند. این در حالیست که ارتش مکزیک حضوری قوی در منطقه دارد.

او در هنگام پذیرش این سمت، به بی‌بی سی گفت که از خطرهای شغل جدید خود آگاه است، اما شهروندان مکزیکی برای بهبود امنیت این کشور مسئول هستند.

پراکسدیس در نزدیکی سیوداد حوارز، خشونتبار‌ترین شهر مکزیک است.

تن‌ها در سال ۲۰۰۳، بیش از ۳۰۰۰ هزار نفر در اثر خشونتهای مرتبط با مواد مخدر در این شهر کشته شدند.