حبس و مضروب شدن اعضای تیم بی بی سی در لیبی

گوکتای کورالتان، فیلمبردار (چپ) و فراس کیلانی، خبرنگار
Image caption اعضای تیم بی بی سی قصد داشتند به زاویه بروند که دستگیر شدند (گوکتای کورالتان، فیلمبردار ،چپ، و فراس کیلانی، خبرنگار)

نیروهای امنیتی سرهنگ معمر قذافی یک تیم خبری بی بی سی را که سعی داشتند به شهر زاویه بروند بازداشت کرده و کتک زده اند.

این سه مرد با مشت، لگد و ضربات تفنگ مضروب شدند و مهاجمان که اعضای ارتش و پلیس مخفی لیبی بودند با صحنه سازی وانمود کردند که قصد اعدام آنها را دارند.

سه عضو تیم بی بی سی که دوشنبه بازداشت شده بودند برای 21 ساعت محبوس بودند اما اکنون با هواپیما لیبی را ترک کرده اند.

نیروهای دولتی درگیر نبردی سنگین برای خارج کردن کنترل شهر زاویه از دست شورشیان هستند. این نیروها طی چهار روز اخیر با آتش تانک و توپخانه این شهر واقع در 50 کیلومتری طرابلس را هدف گرفته اند.

خبرنگاران بی بی سی مثل خیلی دیگر از خبرنگاران سعی داشتند با دور زدن موانع دولتی به شهر تحت محاصره زاویه برسند.

آنها به یک پادگان بزرگ نظامی در طرابلس منتقل شدند؛ به آنها چشم‌بند و دستبند زدند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

کریس کاب-اسمیت یکی از سه عضو تیم بی بی سی گفت: "ما را رو به دیوار ردیف کردند. من نفر آخر بودم که صورتم به دیوار بود. نگاه کردم و یک لباس شخصی با یک مسلسل کوچک دیدم. آن را روی گردن تک تک ما گذاشت. من چهره اش را دیدم و او سرم داد کشید."

"بعد به طرفم آمد سلاحش را روی گردنم گذاشت و دو بار ماشه را کشید، گلوله ها سوت کشان از کنار گوشم رد شد. سربازها فقط می خندیدند."

گفته می شود که فراس کیلانی عضو دیگر تیم بی بی سی که خبرنگاری فلسطینی الاصل است متحمل بیشترین خشونت شده است.

دستگیرکنندگان به او گفتند که گزارش هایش درباره قیام مردمی در لیبی را نمی پسندند و او را به جاسوسی متهم کردند.

گوکتای کورالتان فیلمبردار و عضو سوم این تیم گفت او مطمئن بود که کشته خواهند شد.

تیم بی بی سی در جریان بازداشت شواهدی از شکنجه بازداشتی های لیبیایی که بسیاری از آنها اهل زاویه بودند را مشاهده کرد.

کورالتان گفت: "نمی توانم توضیح بدهم که چقدر بد بود. بیشتر آنها (بازداشتی ها) سرشان پوشانده شده و دستشان خیلی محکم بسته شده بود، همه آنها دستان باد کرده و دنده های شکسته داشتند. درد می کشیدند. فریاد می کشیدند."

کیلانی گفت: "چهار نفر آنها (بازداشتی ها) در وضعیت خیلی بدی بودند. روی صورت و بدن آنها آثار شکنجه وجود داشت. یکی از آنها گفت که حداقل دو تا از دنده هایش شکسته است. حداقل برای شش ساعت کمک می کردم آب بخورند، بخوابند، ادرار کنند و از پهلو به پهلوی دیگر بگردند."

یک مقام ارشد دولت لیبی بعدا به خاطر مخمصه ای که این تیم گرفتار آن شد از بی بی سی عذرخواهی کرد.

اما بی بی سی در بیانیه ای گفت که "قویا این آزارها" را محکوم می کند.

مطالب مرتبط