کمک تازه بانک آسیایی توسعه برای بودجه تاجیکستان

Image caption بانک آسیایی توسعه از بزرگترین سازمان های سرمایه‌گذار اقتصاد تاجیکستان محسوب می‌شود

بانک آسیایی توسعه در صدد است، تا اواخر ماه جاری به تاجیکستان 45 میلیون دلار کمک بی‌بازگشت اختصاص دهد.

به گفته دژادژ تاکیش، مسئول نمایندگی بانک آسیایی توسعه در تاجیکستان، این مبلغ برای کمک به بودجه تاجیکستان استفاده خواهد شد.

این در حالیست که به گفته کارشناسان، نهادهای مالیاتی در زمینه جمع‌آوری مبلغ برای تأمین بودجه تاجیکستان در سال جاری با مشکلات زیادی روبرو هستند.

دژادژ تاکیش می‌گوید که این مبلغ کاملاً در اختیار دولت تاجیکستان قرار می‌گیرد و برای غنی کردن بودجه کشور مصرف می‌شود.

وی افزود که با استفاده از این مبلغ دولت تاجیکستان شرایط پرداخت معاش یا حقوق کارمندان بودجه ای را پیدا خواهد کرد.

بانک آسیایی توسعه از بزرگترین نهادهای بین‌المللی سرمایه‌گذار تاجیکستان محسوب می‌شود و تا حال 16 پروژه اقتصادی را به مبلغ بیش از 480 میلیون دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کرده است.

کارشناسان می‌گویند، تخصیص کمک 45 میلیو ن دلاری برای غنی ساختن بودجه تاجیکستان در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای مالیات کشور در جمع‌آوری ‌انداز در این کشور با مشکلات روبرو هستند.

برخی از منابع می‌گویند که مأموران مالیاتی از شرکتهای تجاری درخواست پیش‌پرداخت مالیات یا ‌انداز برای چند ماه آینده را نیز می‌کنند، زیرا "نقش" جمع‌آوری مبلغ ‌انداز اجرا نمی‌شود.

حاجی‌محمد عمراف، اقتصاددان تاجیک می‌گوید که وضع جمع‌آوری ‌انداز در تاجیکستان “به شدت نگران کننده است.” به اعتقاد وی، وارد کردن تغییرات اخیر به نظام مالیات کشور نیز از آن شهادت می‌دهد، زیرا کمیته مالیات در جمع‌آوری ‌انداز با مشکلات فراوان روبروست.

این در حالیست که مسئولان کمیته مالیات تاجیکستان پیوسته از اجرای "باموفّقی" برنامه‌های جمع‌آوری ‌انداز در کشور گزارش می‌دهند.

اما دکتر عمراف معتقد است که ادامه‌ تأثیر پیامدهای بحران جهانی مالی، فروش اجباری سهام “راغون” و کاهش میزان انتقال مبالغ مهاجران کاری تاجیک به کاهش واردات مبالغ به بودجه کشور منجر شده است.

از سوی دیگر، این اقتصاددان تاجیک می‌گوید که عدم سیاست واضح و “درستی” اقتصادی دولت تاجیکستان به کاهش فعالیتهای تجارتی و صاحبکاری منجر شده است که در نهایت به روند جمع‌آوری مبالغ برای بودجه اثر می‌گذارد.

با این وجود، آقای عمراف باور دارد که حتی در چنین شرایط امکان افزایش تا پنجاه درصدی میزان جمع‌آوری مالیات در تاجیکستان وجود دارد، ولی فساد گسترده در فعالیت نهادهای مالیاتی در این راه مانع می‌شود.

کارشناسان بین المللی نیز با اشاره‌ به وجود فساد گسترده در نهادهای دولتی تاجیکستان می‌گویند که بدون حل این مشکل رشد چشمگیر اقتصاد تاجیکستان و از این راه افزایش میزان جمع‌آوری مالیات برای غنی سازی بودجه کشور غیرممکن است.

این در حالیست که همه‌ساله میزان بخش مصرف بودجه کشور افزایش یافته و نیاز به مبالغ اضافی برای غنی ساختن آن باقی می‌ماند.