وضعیت نیروگاه فوکوشیما همچنان وخیم است

حق نشر عکس AFP
Image caption هدف دست اندرکاران، همچنان ریختن آب به داخل رآکتورها و جلوگیری از افزایش شدید دمای رآکتورها و تشعشعات اتمی است

یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت وضعیت نیروگاه هسته ای فوکوشیما بسیار بحرانیست ولی ژاپن می تواند بر بحران جاری فائق آید.

آقای آمانو این سخنان را پس از آن اظهارداشت که گزارش ها حاکی از برخاستن دود یا بخاراز نیروگاه فوکوشیما بودند.

به نظر نمی رسد که تلاش برای کنترل نیروگاه فوکوشیما به این زودی ها به نتیجه برسد .

ستونی از دود یا بخار از رآکتورهای شماره دو و سه به هوا برخاسته که مانع دیگری برسر راه تلاش برای خنک کردن رآکتورها ی این نیروگاه به وجود آورده است.

هنوز علت برخاستن دو د یا بخار معلوم نشده است .

یوکیو آمانو در جلسه اظطراری آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین اظهار داشت که دولت ها باید توانایی خود را برای برخورد با چنین بحران هایی در آینده تقویت کنند و آمادگی بیشتری داشته باشند .

یوکیو آمانو همچنین خواستار بازنگری در نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مواردی نظیر بحران جاری ژاپن شد.

درمیان دود و سردرگمی پیش آمده، مهندسان به تلاش خود برای اتصال برق نیروگاه ادامه می دهند.

هدف آنان هم چنان ریختن آب به داخل رآکتورها و جلوگیری از افزایش شدید دمای رآکتورها و تشعشعات اتمی است .

مطالب مرتبط