عربستان سعودی انتخابات محلی برگزار می کند

حق نشر عکس Reuters (audio)
Image caption ملک عبدالله هجدهم مارس از دفتر کار شخصی اعلام کرد پادشاه عربستان سعودی، هفته گذشته اعلام کرد دهها میلیارد دلار مزایای اقتصادی در اختیار سعودی ها قرار می دهد

عربستان سعودی اعلام کرده است که ماه آینده - یک سال و نیم دیرتر از موعد مقرر - انتخابات شوراهای شهری را برگزار می کند.

این دومین بار خواهد بود که در شوراهای محلی عربستان سعودی، که قدرت کمی دارند، انتخابات برگزار می شود.

نیمی از اعضای شوراهای محلی توسط مقامات سعودی انتصاب شده اند.

زنان در عربستان سعودی اجازه رای دادن یا نامزد انتخابات شدن، ندارند.

گزارشگران می گویند از زمانی که موج اعتراضات ضد دولتی جهان عرب را در بر گرفته، تصمیم برای برگزار کردن انتخابات شوراهای محلی اولین نشانه مصالحه سیاسی در عربستان سعودی است.

بنا به گزارش سایت اینترنتی وزارت امور شهری و روستایی عربستان سعودی، اولین مرحله از انتخابات، روز شنبه نوزدهم جمادی الاول (23 آوریل)، برگزار خواهد شد.

عربستان سعودی در سال 2005، برای اولین بار پس از بیش از چهل سال، کسب نیمی از کرسی های شوراهای محلی را به رقابت گذاشت.

در آن زمان انتخابات در مراحل مختلف انجام شد و همچون امروز زنان حق رای دادن یا شرکت در رقابت ها را نداشتند.

به دنبال ناآرامی های گسترده در جهان عرب که به کناره گیری روسای جمهور مصر و تونس انجامید و در حال حاضر کشورهای بحرین و یمن را در برگرفته است، ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، هفته گذشته اعلام کرد که بیش از نود میلیارد دلار مزایای اقتصادی در اختیار سعودی ها قرار می دهد.

این حرکت، که به گفته تحلیلگران برای فرونشاندن نارضایی مردم و شخصیت های مهم در خاندان پادشاهی بوده است، همچنین به عنوان کمک مالی به نهادهای مذهبی و نیروهای امنیتی داده خواهد شد.

اما به جز یک مورد مصالحه از سوی حکومت سعودی، که برای مبارزه با فساد اداری نهاد جدیدی را با بودجه ای بزرگ تاسیس کرد، در کل اصلاح سیاسی در کار نبوده است.

اقلیت شیعی در استان شرقی قطیف که بخش بزرگی از میادین نفتی عربستان در آن قرار دارد، دست به راهپیمایی زدند که با برخورد شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. اما بنا بر گزارش های خبری فقط تعداد کمی از سنی مذهب های ساکن شهرهای بزرگ به فراخوان در شبکه اجتماعی فیس بوک برای برگزاری راهپیمایی روز "غضب" در یازدهم مارس، پاسخ مثبت داده بودند.

مطالب مرتبط