بررسی "پرونده اوباشی" خانواده رقیب اف‌ها در فیض‌‌آباد

عطا‌الله رقیب اف حق نشر عکس BBC World Service
Image caption عطا‌الله رقیب اف به بررسی منصفانه دادگاه شک دارد

در پی ادامه نارضایتی خانواده رقیب افها از تصامیم دادگاهی در دفاع از تخریب منزل این خانواده با دستور مقامات محلی ناحیه فیض اباد اکنون دادگاه محلی این ناحیه به محاکمه چهار عضو این خانواده به اتهام "اوباشی‌گری" آغاذ کرده است.

عطا‌الله رقیب اف، گلرو عباداوا، همسر او و ماه کلان و سعیده رقیب اف‌ها، خواهران عطا‌الله در اتهام نامه ای به اوباشی و مقاومت در برابر مقامات انتظامی متهم شده‌اند.

این خانواده با پشتبانی همسایه‌‌های خود در ده زرکمر، روز 14 سپتامبر سال 2010 نگذاشتند تراکتوری که با دستور دادستانی نزد منزل آقای رقیب اف آمده بود، خانه آنها را تخریب کند.

عطا‌الله رقیب اف سال 2009 پس از آگاه شدن از تخریب بخشی از خانه‌اش از سوی مقامات محلی در دهه زرکمر در سال 2009، از مهاجرت کاری‌اش از روسیه برگشت و از آن زمان با مقامات ناحیه درگیر دعواهای قضایی شد.

مقامات محلی ادعا دارند که رقیب اف خانه خود را در قطعه زمین روستانی زرکمر “غیرقانونی” بنیاد کرده است، اما آقای رقیب اف این ادعاها را رد می‌کند.

وی می‌گوید که کلیه مدارک لازم برای حق ساختمان منزل در این قطعه زمین را دارد، ولی “مقامات محلی نمی‌خواهند قضیه را شفاف و عادلانه” بررسی کنند.

در 14 سپتامبر سال گذشته خانواده و ساکنان دهه زرکمر از تلاش دوم باره مقامات محلی برای تخریب خانه عطا‌الله رقیب اف جلوگیری کردند.

دادستانی ناحیه فیض‌‌آباد به دنبال این حادثه علیه چهار عضو خانواده رقیب اف ها پرونده جنایی گشود و آنها را طبق ماده 237 به "ویران کردن ترتیبات جمعیتی، زورآوری یا تهدید به زورآوری و نشان دادن مقابلیت در برابر نمایندگان کارمندان انتظامی" متهم کرد.

Image caption رقیب اف ها صاحب پنج فرزند هستند

در این قضیه دادگاهی عطا‌الله رقیب اف، همسر و دو خواهر او وکیل مدافع ندارند، زیرا برای پرداخت حق خذمت وکیل مدافع خصوصی پول نداشته و اما به وکلای مدافعی که مقامات دولتی پیشنهاد می‌کند، باور ندارند.

وی از دادگاه درخواست کرد که جلسه خود را نه در ناحیه، بلکه در روستای زرکمر برگزار کند، زیرا پول کافی برای رفت و آمد به مرکز ناحیه را ندارد.

به گفته آقای رقیب اف این اولین درخواست او از مقامات در طی چند ماه آخر بود که پذیرفته شده است.

اما وی افزود: “دادستانی می‌گوید ما شیشه تراکتور را شکستیم و مقامات را تحقیر کردیم. رد کردن این اتهامات خیلی ساده است، آنها فقط باید نواری را که خود مقامات از این صحنه برداشته است به دادگاه پیشنهاد کنند، اما قاضی با بهانه نبودن برق از نشان دادن و در نظر گرفتن این نوار که بی‌گناهی ما را ثابت می‌کند خودداری کرد.”

عطا‌الله رقیب اف و همسر او صاحب پنج فرزند بوده و هیچ یکی از آنها جای کاری دائمی ندارند.

نامه‌ها و درخواستهای مکرر او به ریاست جمهوری تاجیکستان با درخواست دخالت به این قضیه و اعتصاب وی با هم روستایانش در روبروی ساختمان ریاست جمهوری تاجیکستان بی‌نتیجه مانده بود.

پس از این عطا‌الله به آمبادسمن، یا کمیسر حقوق بشر تاجیکستان نیز موراجعه کرده، ولی از او نیز پاسخ مثبت نگرفته است.