ادامه محاکمه برلوسکونی به چند هفته دیگر موکول شد

حق نشر عکس n

محاکمه سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، امروز در شهر میلان آغاز شد اما ادامه آن به چند هفته دیگر موکول شد.

این پرونده در باره ارتباط جنسی آقای برلوسکونی با یک روسپی است که سن او در زمان این ارتباطات کمتر از سن قانونی بوده است.

اولین جلسه محاکمه در روز چهارشنبه (6 آوریل)، برگزار و بلافاصله پس از آغاز اعلام شد که ادامه آن به پایان ماه آوریل موکول شده است.

آقای برلوسکونی در دادگاه حضور نداشت. او انکار کرده که با کریمه المحروق، ملقب به "روبی"، ارتباط جنسی داشته و به او برای این کار پول داده است.

او همچنین سوء استفاده از قدرت سیاسی خود برای آزاد کردن این زن جوان مراکشی الاصل از بازداشت پلیس را رد کرده است. روبی به اتهام سرقت در بازداشت پلیس بوده است.

نخست وزیر ایتالیا می گوید پرونده ای که علیه او تشکیل شده انگیزه سیاسی داشته است.

اگر دادگاه، آقای برلوسکونی را گناهکار تشخیص دهد، او ممکن است با محکومیت حبس طولانی مدت مواجه شود.

دادستانی میلان گفته است که سیلویو برلوسکونی سیزده بار برای هم آغوشی با کریمه المحروق پول داده است.

دادستانی میلان ادعا کرده که بیش از سی زن در مهمانی های "شهوت آلود" آقای برلوسکونی، در ویلای او در نزدیکی میلان، شرکت داشته اند.

کریمه المحروق آمیزش جنسی با رهبر ایتالیا را تکذیب کرده است.

روسپی گری در ایتالیا جرم نیست اما پرداختن پول یا کمک به ترتیب دادن ارتباط جنسی با یک روسپی زیر هجده ساله، جرم است.

آقای برلوسکونی در مصاحبه ای با "لاریپابلیکا" شکایت کرد که "زنان جوانی که دادستانی میلان مطرح کرده ... باقی زندگی خود را با ننگ فحشا سپری خواهند کرد."

او گفت: "واقعیت این است که تنها اشتباه آنها این بوده که با نخست وزیر غذا خورده اند و شامی که با من خورده اند به داستان های باورنکردنی منجر شده است."

مطالب مرتبط