وبلاگ نویس مصری به سه سال حبس محکوم شد

مایکل نبیل، یک وبلاگ نویس مصری به جرم انتقاد از نیروهای مسلح این کشور به سه سال زندان محکوم شد.

گروه‌های مدافع حقوق بشر معتقدند که این محکومیت برای مصر که یک دوره انتقالی بعد از انقلاب را پشت سر می گذارد پیام ناخوش آیندی دارد.

به گزارش خبرنگار بی بی سی در قاهره محکومیت زندان برای جامعه بزرگ وبلاگ نویسان مصری که نقش مهمی در قیام مردمی کشورشان داشتند بسیار نگران کننده است.

آنها امیدوار بودند که با برکنار شدن حسنی مبارک بتوانند از آزدای های بشتری برای بیان نقطه نظرهای خود برخوردارشوند.

وکلای آقای نبیل از دادگاه نظامی انتقاد کرده و گفتند که قبل از اعلام حکم آن ها را از دادگاه بیرون کردند.

وکلای مدافع مایکل نبیل هم چنین از این شکایت داشتند که پیام های ایتترنتی او در مورد نیروهای مسلح در دادگاه به بحث گذاشته نشد.

آنها می خواهند از رئیس دادگاه تقاضای تجدید نظر کنند.

دادگاه‌ های نظامی که قبلا هم وبلاگ نویسان را مورد محاکمه قرارداده است معمولا به موکل حق درخواست تجدید نظر را نمی دهند.

گروه‌های حقوق بشر می خواهند از ادامه کار این دادگاه ها جلوگیری کنند.

مدافعان حقوق بشر می گویند که حکم زندان مایکل نبیل پیامدهای خطرناکی در بردارد؛ آن هم در دوره بسیار مهمی که نظامیان قدرت را در دست دارند.

مطالب مرتبط