شنیده شدن صدای سیفون هنگام مصاحبه وزیر خارجه اسرائیل

لیبرمن حق نشر عکس Reuters
Image caption آویگدور لیبرمن شخصیتی جنجالی است

وزیر خارجه جنجالی اسرائیل بار دیگر توجه رسانه های این کشور را به خود جلب کرده است.

شنوندگان یک برنامه رادیویی در اسرائیل هنگام توجه به مصاحبه آویگدور لیبرمن، وزیرخارجه این کشور به طور ناگهانی متوجه صدای کشیده شدن سیفون توالت شدند.

این حادثه هنگامی رخ داد که آویگدور لیبرمن از طریق تلفن در حال پاسخگویی به سوال های یک برنامه رادیویی زنده بود و درباره جنبش فلسطینی حماس صحبت می کرد.

آقای لیبرمن که قبلا نگهبان در ورودی باشگاه های شبانه بوده و رهبری حزب افراطی "اسرائیل خانه ماست" را برعهده دارد، بارها به خاطر لحن سخنانش گروه های لیبرال و عرب تبارهای اسرائیل را آزرده است.

تحلیلگران آخرین حرکت او را اقدامی غیردیپلماتیک دانسته اند.

این در حالی است که به رغم تحقیقات دادستان کل اسرائیل درباره اتهام های وارد شده به آقای لیبرمن که شامل پولشویی نیز می شود، نظرسنجی ها بیانگر عدم کاهش محبوبیت اوست.

حزب "اسرائیل خانه ماست" هم در حال توسعه فعالیت های خود است.

تحلیلگران می گویند در شرایط کنونی با توجه به جایگاه آقای لیبرمن و حزب او در نظرسنجی ها، وزیرخارجه اسرائیل به برداشت مخالفانش از مصاحبه از داخل توالت و کشیدن سیفون در حین صحبت کردن با مجری رادیو توجه چندانی نخواهد کرد.

مطالب مرتبط