شکنجه گر کیست؟

به روز شده:  09:27 گرينويچ - چهارشنبه 20 آوريل 2011 - 31 فروردین 1390

مدیا پلیر

چه شرایط و چه خصائلی باید گرد بیایند تا شکنجه گر ساخته شود؟

برای پخش این فایل، نرم افزار "جاوا اسکریپت" باید فعال شود و تازه ترین نسخه "فلش" نیز نصب شده باشد

پخش با "ریل پلیر" یا "ویندوز میدیا پلیر"

شکنجه گر کیست؟ چه شرایط و چه خصائلی باید گرد بیایند تا شکنجه گر ساخته شود؟ نظام های سیاسی، شکنجه گر را کشف می کنند یا شکنجه گر را می سازند؟

هانا آرنت متفکر آلمانی که سعی کرد ظهورنازیسم و استالینیسم و آدم سوزی ها و شکنجه های آن ها را در فهم بگنجاند به مفهومی رسید به نام پیش پا افتادگی پلیدی. منظور او این بود که پلیدی ها را غالبا آدم های معمولی مرتکب می شوند. آدم هایی که می توانند بدون فکر کردن در مورد پیامد های آن، آزار دهند و به نحوی پیش پا افتاده و روزمره درجه این اذیت و آزار را بالاتر و بالاتر ببرند. چنین نظریه یی او را به این توصیف از شکنجه گر رساند: آدمی متعصب و وظیفه شناس. آیا چنین است؟ هانا آرنت به وقت نوشتن درباره آدولف آیشمن معروف به قصاب هولوکاست به این نتایج رسید. ولی آیا آیشمن مثل من و شما بود با، احتمالا، درجه بیشتری ازتعصب و درجه بیشتری از وظیفه شناسی؟ آیا این توصیف کفایت می کند؟ آیا نباید در مخالفت با هانا آرنت بگوییم ارتکاب شکنجه مثل پرتگاهی تاریک است که آدم های معمولی با هول و هراس از آن پا پس می کشند و فقط شماری که قابلیت آن را دارند خود را به آن پرتاب می کنند؟ شخصیت پردازی شکنجه گر شاید بتواند ما را درشناخت نظام هایی که شکنجه می کنند یاری دهد. چه نظام هایی در یافتن یا پروردن شکنجه گرکارآمد ترهستند؟
از مهمان های پرگار می پرسیم آیا بین شخصیت شکنجه گر و هویت نظام های شکنجه گر رابطه یی هست؟

در پنل اول رضا کاظم زاده روانشناس و مهدی اصلانی نویسنده به سوال های شیوا محبوبی و لیلا معینی جواب می دهند.

More Multimedia

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.