'حفره لایه اوزون به خشکسالی استرالیا دامن زده است'

خشکسالی استرالیا حق نشر عکس none
Image caption براساس این مطالعه خشکسالی های استرالیا تا حدود 30 درصد ناشی از حفره اوزون است

دانشمندان می گویند که حدود یک سوم خشکسالی های اخیر استرالیا ناشی از حفره لایه اوزون در منطقه قطب جنوب است.

آنها در مقاله ای در نشریه "ساینس" نتیجه گیری کردند که این حفره باعث جابجایی الگوهای وزش باد و بارندگی در نیمکره جنوبی زمین حتی در نواحی استوایی شده است.

مدل های اقلیمی آنها حاکیست که تاثیر این وضع به خصوص در استرالیا قوی است.

بسیاری از بخش های این کشور در سال های اخیر شاهد خشکسالی بوده است و شهرها مجبور به سرمایه گذاری در فناوری هایی مانند نمک زدایی شده اند و بسیاری از مزارع بسته شده اند.

دانشمندانی که این مطالعه را سازمان داده اند - تحت هدایت دانشگاه کلمبیا در نیویورک - حفره موجود در لایه اوزون را به مدل های استاندارد اقلیمی اضافه کردند تا درباره چگونگی تاثیر آن بر باد و باران تحقیق کنند.

تیم دانشگاه کلمبیا دریافت که در مجموع، حفره اوزون باعث حرکت جبهه های باران زا به جنوب شده است.

سارا کانگ از دانشگاه کلمبیا به بی بی سی گفت: "از نظر میانگین برای این ناحیه، [حفره اوزون] باعث تغییری 10 درصدی می شود - اما برای استرالیا این تغییر 35 درصدی است."

مدل آنها نشان داد که گرمایش زمین به دلیل تصاعد گازهای گلخانه ای همچنین یکی از عوامل این وضع است - هرچند چرخه های طبیعی اقلیمی نیز مهم تصور می شود، زیرا استرالیا پیش از فرسایش لایه اوزون و پیش از گرمایش مشاهده شده در قرن بیستم هم خشکسالی های شدید را تجربه کرده بود.

فرسایش اوزون ناشی از واکنش های شیمیایی در استراتسفر، یعنی لایه فوقانی اتمسفر، است.

مطالب مرتبط