نقشه: شمار راکتورهای هسته‌ای جهان

همزمان با بیست و پنجمین سالگرد حادثه نیروگاه چرنوبیل، بحث بر سر صنایع هسته ای و ایمنی آن بار دیگر مطرح شده است. این بحث ها به ویژه با توجه به اتفاقات اخیر در نیروگاه فوکوشیمای ژاپن شدت گرفته است. استفاده از انرژی هسته ای در سال های پس از جنگ جهانی دوم به سرعت زیاد شده، ولی اکنون میزان رشد شمار راکتورها به حد ثابتی رسیده است. نقشه زیر نشان می دهد که کاربرد انرژی هسته ای برای مصارف غیرنظامی در سرتاسر جهان گسترش یافته است.

حق نشر عکس BBC World Service