همراه با مراسم ازدواج سلطنتی

توضیح:این صفحه دیگر به روز نمی شود. از اینکه در روز 29 آوریل خبرهای لحظه به لحظه مراسم ازدواج سلطنتی را از این صفحه دنبال کردید از شما متشکریم. برای خواندن مطالب مربوط به این ازدواج به صفحه ویژه عروسی سلطنتی در سایت فارسی بی بی سی مراجعه کنید.