عدم توافق اعضای شورای امنیت در رابطه با سوریه

شورای امنیت سازمان ملل متحد به علت اختلاف اعضا نتوانست بیانیه پیشنهادی چهار کشور اروپایی در محکومیت خشونت های سوریه را تصویب کند.

نماینده روسیه در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت هشدار داد دخالت خارجی در سوریه باعث بی ثباتی در کل خاورمیانه خواهد شد.

به گفته نماینده روسیه، سرکوب خشونت آمیز مخالفان در سوریه لطمه ای به ثبات سیاسی در منطقه نمی زند و نیازی به دخالت بین المللی ندارد.

اتحادیه اروپا و آمریکا که در پی به دست آوردن یک اجماع بین المللی بر سر موضوع سوریه بودند، در نهایت به محکوم کردن مجدد رخدادهای این کشور بسنده کردند و خواهان اصلاحات در این کشور شدند.

آخرین گزارش ها از سوریه بیانگر استعفای دویست نفر از اعضای حزب بعث در اعتراض به کشتار مخالفان در شهرهای مختلف است.