شش نفر در حمله ارتش سوریه به مسجد عمری کشته شدند

شش نفر در حمله ارتش سوریه به مسجد عمری در شهر درعا کشته شده اند.

ارتش سوریه در حمله به این مسجد، از تانک استفاده کرده و گزارش ها بیانگر استقرار نظامیان بر بام این مسجد است.

نیروهای امنیتی سوریه همچنین دو نفر از مخالفان سرشناس دولت به نام حسن عبدالعظیم و عمر قشاش را بازداشت کرده اند. این دو نفر به ترتیب ۸۱ و ۸۵ سال سن دارند.

همزمان، ۱۳۸ نفر از اعضای حزب حاکم بعث در منطقه حوران، در جنوب سوریه که شهر درعا در آن قرار دارد، از عضویت این حزب استعفا داده اند. این حرکت در اعتراض به سرکوب گسترده مخالفان انجام شد.

گزارش ها بیانگر کشته شدن حداقل ۶۶ نفر در ناآرامی های روز جمعه در سوریه است.