ابهام در کناره گیری رئیس جمهوری یمن از قدرت

یمن حق نشر عکس Reuters
Image caption سه نفر در ناآرامی های روز شنبه در یمن کشته شدند

در پی خودداری علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن از امضای توافق نامه واگذاری قدرت، هیات میانجیگری شورای همکاری خلیج فارس صنعا را ترک کرد.

آقای صالح که پیش تر از موافقت خود با طرح این شورا برای کناره گیری از قدرت در ازای دریافت مصونیت برای خود و نزدیکانش خبر داده بود، قرار بود توافق نامه مربوط را روز شنبه امضا کند.

به گفته آقای صالح او حاضر است این توافق نامه را به عنوان رهبر حزب حاکم امضا کند ولی آن را به عنوان رئیس جمهوری امضا نخواهد کرد.

مخالفان می گویند آقای صالح حتما باید به عنوان رئیس جمهوری توافق نامه کناره گیری از قدرت را امضا کند.

همزمان سه نفر در درگیری های تازه در شهر بندری عدن کشته شده اند.

به گفته مقام های محلی دو نفر از کشته شدگان ماموران امنیتی بودند که سعی داشتند موانع ایجاد شده به وسیله تظاهرکنندگان در منطقه المنصوره را جمع آوری کنند که هدف گلوله قرار گرفتند.

عبدالطیف الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس که برای تشویق آقای صالح به امضای توافق نامه کناره گیری به صنعا سفر کرده بود این شهر را ترک کرده است.

حزب حاکم یمن هفته گذشته با طرح پیشنهادی شورای همکاری برای کناره گیری علی عبدالله صالح موافقت کرده بود.

بر اساس این طرح، آقای صالح قدرت را به معاون خود واگذار می کند و در ازای آن از مصونیت قضایی بهره مند خواهد شد.

آقای صالح می گوید فقط به عنوان رئیس حزب حاکم توافق نامه واگذاری قدرت را امضا می کند.

عابد الجندی از مشاوران نزدیک آقای صالح گفته است که او همچنین می خواهد پس از امضای موافقت نامه بر سر قدرت بماند تا بر مرحله انتقالی که قرار است سی روز طول بکشد، نظارت کند.

مخالفان آقای صالح او را به تلاش برای نقض توافق صورت گرفته متهم کرده اند.

ائتلاف مخالفان در یمن پس از دریافت تضمین از شورای همکاری خلیج فارس، آمریکا و اتحادیه اروپا با طرح پیشنهادی شورای همکاری موافقت کرده بود.

این توافق باعث بروز شکاف میان این ائتلاف و جوانان معترض یمنی شد. به گفته آنها، سیاستمداران با پشت کردن به وعده خود برای محاکمه آقای صالح به کشور خیانت کرده اند.

مطالب مرتبط