مقام سازمان ملل: مواضع قذافی و مخالفان متضاد است

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی می گوید که حکومت معمر قذافی و مخالفان مسلح وی درباره طرح آتش بس مواضع کاملا متضاد است.

عبدالله الخطیب گفته است که مخالفان می گویند طرح آتش بس را بدون کناره گیری معمر قذافی و خانواده اش از قدرت و خروج آنها از کشور نمی پذیرند.

این در حالیست که سرهنگ قذافی تاکید دارد که قصد ترک لیبی را ندارد.

در تحولی دیگر، در طول شب صدای حداقل دو انفجار در طرابلس، پایتخت لیبی شنیده شد.