کشتی امداد مصراته به بنغازی رسید

حق نشر عکس AP

یک کشتی امدادرسانی که حامل صدها پناهجو از شهر تحت محاصره مصراته در غرب لیبی بود روز پنجشنبه (۵ مه)، به بندر بنغازی، در شرق این کشور، رسیده و لنگر انداخته است.

اغلب پناهجویان، کارگران مهاجرند.

مسافران این کشتی امداد، گفتند که وقتی سعی داشتند روز چهارشنبه (چهار مه)، سوار کشتی شوند شهر مصراته در آشفتگی کامل بوده و آنها زیر گلوله باران نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی، قرار داشته اند.

جیم میور، گزارشگر بی بی سی در گزارشی از بنغازی می گوید، گروهی از مجروحان درگیری های اخیر در مصراته، که سوار کشتی بودند و برخی به مراقبت های فوری پزشکی نیاز داشتند، اول از همه از کشتی پایین آورده شدند. سایرین هم، عمدتا کارگران مهاجر خسته و مانده همراه با خانواده های آنها بودند که از هرج و مرج در مصراته فرار می کردند.

این کشتی در حال حاضر تنها وسیله نجات و خط ارتباطی مصراته با دنیای خارج است اما سه روز متوالی نتوانسته بود کناره بگیرد و لنگر بیاندازد چون نیروهای معمر قذافی می خواستند بندر این شهر را مین گذاری کنند.

وقتی کشتی امداد مصراته، سرانجام روز گذشته در بندر این شهر لنگر انداخت، سربازان قذافی که شهر را محاصره کرده اند با سلاح های سنگین و راکت حملات خود را دو چندان کردند.

آتشبار نیروهای وفادار به معمر قذافی باعث ترس و وحشت در میان کسانی شد که می خواستند سوار کشتی شوند و بگریزند.

ظاهرا تعدادی در این حمله جان خود را از دست داده اند.

به خاطر آشفتگی که به وجود آمده بود خانواده های مسافر از یکدیگر جدا شده بودند و کشتی مجبور شده بود بعد از حرکت در آب، دو باره به بندرگاه برگردد و کسانی را که جا مانده بودند، سوار کند.

حملات نیروهای رهبر لیبی و هرج و مرج ناشی از آن، باعث شد دویست نفر کمتر سوار کشتی امداد شوند و کشتی با هزار و سیصد مسافر به بنغازی رسید.

دهها نفری که سوار نشدند در بندر مصراته بلاتکلیفند و نمی دانند چه زمانی شانس خواهند داشت که خود را به بنغازی برسانند.

مطالب مرتبط