عبدالحلیم خدام: بشار اسد عامل ایران است

تصویر به آتش کشیده شده بشار اسد حق نشر عکس AFP
Image caption عبدالحلیم خدام می گوید بشار اسد به آخر خط رسیده است

عبدالحلیم خدام ، معاون پیشین رئیس جمهوری سوریه که در خارج از کشور بسر می برد در گفتگو با هفته نامه "اشپیگل" آلمان گفت، اگر کسی تصور کند که تصمیم های سیاسی در دمشق بدون حضور ایران گرفته می شود در اشتباه است.

او بشار اسد را "مرده سیاسی" خوانده و پیش بینی کرد که طی چند هفته آینده احتمالا از قدرت کناره گیری کند.

آقای خدام که به نقش کشورهای خارج در سوریه اشاره داشت در پاسخ اشپیگل که منظور کدام قدرت خارجی است از نفوذ ایران روی بشار اسد وبرادرش ماهر که رئیس گارد رئیس جمهوری است سخن گفت و حتی هردو را عامل سپاه پاسداران ایران نامید.

سیاستمدار با نفوذ سابق سوریه تاکید کرد که سپاه پاسداران از مهمترین ارگان های سوریه فعال است و بسیاری از افسران اطلاعاتی سوریه در ایران آموزش دیده اند.

عبدالحلیم خدام با تاکید بر سال ها همکاری تنگاتنگ نظامی و امنیتی میان ایران و سوریه، افزود سیاست های هردو کشور در این زمینه ها هماهنگ است.

او از رشد روزافزون نفوذ فرهنگی و زمینه های گوناگون فعالیت نهاد های مذهبی ایران در سوریه سخن گفت و برای نمونه به حضور گسترده زوار ایرانی و اجرای مراسم و شعائر دینی همچون سینه زنی بوسیله ایرانیان در سوریه اشاره کرد.

اوضاع در سوریه

عبدالحلیم خدام در مورد مناسبات خود باخانواده اسد و مقام هائی که در گذشته داشته است گفت: "مردم سوریه می دانند که من با بشار اسد میانه ای ندارم و سال هائی را هم که به پدر او حافظ اسد خدمت کردم از ندامت های بزرگ زندگی من است."

او در پاسخ به این پرسش خبرنگار اشپیگل که چه نقشی در حمله خونین ارتش سوریه به شهر حما داشت، گفت که مسئولیت این جنایت با رفعت اسد برادر حافظ اسد بود. در سال ۱۹۸۲ که مردم حما دست به شورش زده بودند، حکومت سوریه با بیرحمی حدود ۲۰ هزار غیر نظامی را قتل عام کرد.

آقای خدام گفت وقایع امروز سوریه نظیر قیام حما است با این تفاوت و گستردگی که تکنولوژی مدرن و امکانات اینترنت باعث می شود که مردم جهان در اندک زمانی در جریان این قیامها قرار گیرند.

درباره روند کنونی تظاهرات و آینده بشار اسد، آقای خدام گفت، با تجربیاتی که او از همکاری با رئیس جمهوری فعلی دارد آقای اسد به شدت تشنه قدرت است ولی با توجه به سرکوب خونین و ادامه خشونت علیه مردم، آینده ای برای او و رژیمش وجود ندارد.

او در پاسخ به این سوال اشپیگل که آید غرب باید در سوریه مداخله نظامی کند گفت: "قتل عام مردم سوریه غیرقابل پذیرش است، اگر لازم باشد، از هر ابزاری برای پایان دادن به این فاجعه باید استفاده شود. این شامل ابزار نظامی هم می شود."

مطالب مرتبط