مخالفت شهروندان بریتانیا با تغییر شیوه انتخاب نمایندگان پارلمان

مردم بریتانیا با شرکت در یک همه پرسی، به طرح تغییر در سیستم انتخابات پارلمانی این کشور رای منفی داده اند.

بر اساس نتایج اعلام شده، ۶۷/۹ درصد رای دهندگان با ایجاد هر گونه تغییر در شیوه انتخاب نمایندگان پارلمان مخالفت کرده اند.

ناظران می گویند که این رای منفی شکستی برای حزب لیبرال دموکرات است که سال ها برای ایجاد تغییر در سیستم انتخابات تلاش کرده است.

حزب لیبرال دموکرات خواستار تغییر در روش رای گیری انتخاباتی بوده تا بتواند کرسی ها بیشتری در پارلمان به دست آورد و سهم بیشتری در اداره کشور برعهده بگیرد.