آمریکا سوریه را به اتخاذ تدابیر شدیدتر تهدید کرد

آمریکا می گوید اگر بشار اسد، رییس جمهوری سوریه به سرکوب خشونت آمیز مخالفان دولت ادامه دهد، همراه با دیگر متحدان بین المللی خود اقدامات و تدابیر بیشتری علیه این کشور اتخاذ می کند.

اما در بیانیه ای که کاخ سفید در این مورد منتشر کرده، مشخص نشده که این تدابیر چه چیزهایی را شامل می شود.

آمریکا پیش از این نیز تحریم های محدود مالی علیه سوریه اعمال کرده است.

روز جمعه، ده ها هزار نفر از معترضان سوری در سراسر این کشور در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند.

به گفته مخالفان دولت، بیش از بیست نفر از تظاهر کنندگان به دست نیروهای سوری کشته شدند.

دولت سوریه گفته است ده نفر از اعضای نیروهای امنیتی در درگیری ها کشته شدند.