خطر گروه های سلفی در مصر

حق نشر عکس Reuters

در پی برخوردهای خونین بین مسیحیان و مسلمانان مصر که به کشته شدن ۱۲ نفر و زخمی شدن ۱۸۶ نفر دیگر منجر شد، شورای نظامی مصر تدابیر امنیتی برای محافظت از کلیساهای مسیحیان قبطی را افزایش داده است .

روزنامه های مصر نوشته اند که "ضد انقلابی ها" می خواهند با این گونه اعمال خشونت بار بر انقلاب کشورشان لطمه وارد کنند .

و بعضی از سیاستمداران با نفوذ مصر منجمله محمد البرادعی از نظامیان خواسته اند که جلوی گروه های تندروی مذهبی را بگیرند

شاهدان می گویند که عصر روز شنبه، صدها نفراز مسلمانان سلفی، در بیرون کلیسای سن منا، متعلق به مسیحیان قبطی در ناحیه امبابه قاهره، اجتماع کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، سلفی ها مدعی اند که یک زن مسیحی که به دین اسلام گرویده برخلاف میلش در داخل کلیسا نگاه داشته شده است.

بسیاری از خشونت های اخیر بین مسیحیان و مسلمانان از همین موضوع سرچشمه می گیرد و بسیاری از مردم مصر از فعالیت گروه سلفی های مصر بسیار بیمناک شده اند .

نگرانی از بابت نفوذ سلفی ها

از زمان تحولات مصر که به کناره گیری حسنی مبارک منجر شد بیشترین نگرانی دول غربی احتمال به قدرت رسیدن اخوان المسلمین بوده است حال آنکه مصری ها از بابت نفوذ سلفی ها که یک گروه تندروی اسلامی بیمناک‌اند و حوادث خونین چند روز گذشته نقش سلفی ها را در بروز نا آرامی نشان می دهد.

سلفی ها به ایجاد حکومت اسلامی مبتنی بر قانون شریعت که توسط پیامبر اسلام و اصحاب او در قرن ۷ به اجرا گذاشته می شد، معتقدند.

آنها می گویند که اخوان المسلمین بیش از حد درگیر مسائل سیاسی شده است و این موضوع به اسلام لطمه وارد می آو رد .

سلفی ها در دهه ۱۹۸۰ در مصر حمایت فراوانی بویژه در مناطق روستایی بدست آوردند ولی سال ها آشکارا فعالیتی نداشتند ولی بعد از قیام مردم مصر و برکناری حسنی مبارک سلفی ها اعتماد بنفس بیشتری بدست آورده اند و برتبلیغات خود برای برقراری حکومت شریعت اسلامی افزوده اند.

میزان حمایت از سلفی ها در مصر

در مورد میزان حمایت از سلفی ها در مصر نقطه نظرهای متفاوتی وجود دارد .

هلا مصطفی سردبیر مجله نقد دمکراسی در قاهره معتقد است که جنبش سلفی بسیار بزرگ است و شمار اعضای آن از اخوان المسلمین بیشتر است .

شادی الغزالی فعال جنبش جوانان هم معتقد است که سلفی ها در نواحی روستایی بیشتر از اخوان المسلمین طرفدار دارند . به گفته او " جنبش اخوان المسلمین بدنه سیاسی و سلفی هابدنه مذهبی را تشکیل می دهند ."

در واقع سلفی ها که در گذشته تنها به ترویج عقاید مذهبی خود می پرداختند حال اعلام کرده اند که می خواهند در روند سیاسی مصر شرکت داشته باشند.

بسیاری از مردم مصر از آن بیم دارند که سلفی ها سعی کنند عقاید خود را با توسل به زور برمردم تحمیل کنند .

مطالب مرتبط