خودکشی از بلندترین آسمانخراش جهان

برج خلیفه حق نشر عکس AFP
Image caption این اولین مورد خودکشی از این ساختمان 160 طبقه ای است

صاحب "برج خلیفه"، بلندترین آسمانخراش جهان در دوبی می گوید که مردی با پریدن از آن خودکشی کرده است.

به گزارش رسانه های محلی، این مرد که بیش از 20 سال دارد از طبقه 147 ساختمان که ارتفاع آن 828 متر است پایین پرید و بر محوطه بام طبقه 108 به زمین خورد.

شرکت "املاک اِمار" که صاحب ساختمان است تایید کرد که صبح سه شنبه "حادثه ای" در آنجا اتفاق افتاده است.

این اولین حادثه خودکشی در این ساختمان 160 طبقه است که در ماه ژانویه 2010 گشایش یافت.

در بیانیه "املاک امار" آمده است: "مقام های مربوطه تایید کرده اند که این یک خودکشی بوده است، و ما در انتظار گزارش نهایی هستیم."

گزارش ها در وبسایت روزنامه های "گلف نیوز" و "7 دیز" حاکیست که این مرد پس از اختلافی با صاحب کارش از ساختمان پایین پرید.

به گزارش نشریه "نشنال" در دوبی بیانیه های پلیس نشان داد که درخواست مرخصی او رد شده بود.

"برج خلیفه" توسط شرکت معماری "اسکیدمور، اوئینگز و مریل" در شیکاگو طراحی شده است.