پلیس آتن با تظاهرکنندگان درگیر شد

یونان حق نشر عکس AFP
Image caption مخالفان با بمب آتش زا به حمله پلیس پاسخ دادند

پلیس یونان با هزاران نفر از تظاهرکنندگان علیه سیاست های اقتصادی دولت در آتن زد و خورد کرده است.

گزارش ها بیانگر حمله پلیس با گاز اشک آور به معترضان است. بعضی از تظاهرکنندگان هم با پرتاب سنگ و بمب آتش زا با پلیس برخورد کردند.

حداقل ۱۷ نفر در ناآرامی های آتن و شهر شمالی سالونیک مجروح شدند که حال یکی از آنها وخیم اعلام شده است.

دو مامور پلیس در بین مجروحان هستند.

تظاهرات روز چهارشنبه همزمان با اعتصاب سراسری یک روزه در اعتراض به ریاضت اقتصادی دولت برگزار شد.

اعتصاب باعث تعطیلی خدمات عمومی و فلج شدن شبکه حمل و نقل در پایتخت یونان شد.

پلیس تعداد تظاهرکنندگان را در آتن ۲۰ هزار نفر و تعداد آنها را در سالونیک ۸۰۰۰ نفر اعلام کرده است.

یکی از ماموران پلیس هنگامی مجروح شد که برای تحقیقات به بیمارستان محل درمان تظاهرکنندگان آسیب دیده رفته بود که مورد هجوم معترضان قرار گرفت.

اعتصاب روز چهارشنبه به دعوت اتحادیه های کارگری و در اعتراض به سیاست های دولت برای کاهش کسر بودجه و بدهی عمومی انجام شد.

اتحادیه ها می گویند سیاست های دولت وضع کشور را خراب تر کرده است.

بسیاری از مردم یونان از افزایش بی کاری، افزایش مالیات ها و کاهش حقوق بازنشستگی که با هدف جلب رضایت اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول انجام شده، ناراضی هستند.

مطالب مرتبط