نمودار:‌ خاندان اسامه بن لادن

بعد از حمله سربازان آمریکایی به مقر بن لادن در پاکستان در روز دوم مه، سه زن و تعدادی از فرزندانش توسط مقامات پاکستانی بازداشت شده اند. طرح زیر نشان دهنده بعضی از جزییات درباره شبکه پیچیده خاندان بن لادن و ارتباط احتمالی آنان با القاعده است:

حق نشر عکس BBC World Service