کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، استرالیا را به باد انتقاد گرفت

حق نشر عکس Reuters
Image caption کمیسر حقوق بشر سازمان ملل به طور علنی سیاست های استرالیا در مورد پناهجویان را مورد حمله قرار داده است

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد سیاست های استرالیا در قبال بومیان و پناهجویان را - به ویژه آنهایی که خود را با قایق به سواحل این کشور می رسانند - به باد انتقاد گرفته است.

ناوی پیلای، روز چهارشنبه (۲۵ مه)، گفت سیاست استرالیا در مورد پناهجویان این بوده است که تا روشن شدن وضعیت تقاضای پناهندگی آنها، باید در بازداشت بمانند و همین برخورد سابقه حقوق بشر این کشور را خدشه دار کرده است.

او به جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا، گفت که سیاست بازداشت مردان، زنان و از همه ناراحت کننده تر کودکان بیگناه پناهجو، ناقض تعهدات بین المللی است.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه همچنین روی بحث جلوگیری از سوءاستفاده از کمک های دولتی توسط پناهجویان خط بطلان کشید و گفت این گونه استدلال ها بهانه های سیاسی است.

خانم پیلای با همین لحن انتقاد آمیز در باره سیاست های استرالیا در قبال مردم بومی این کشور سخن گفت.

او گفت سیاست های نامناسب و بدون انعطاف دولت استرالیا این گروه را عمیقا آزرده است.

دولت استرالیا تا کنون به اظهارات جدید این مقام سازمان ملل پاسخ نداده است.

این دومین بار در چند روز گذشته است که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل به طور علنی سیاست های استرالیا در مورد پناهجویان را مورد حمله قرار داده است.

البته اکنون انتقادهای خانم پیلای گسترده تر شده و شامل وضعیت مردم بومی، اولین ساکنان استرالیا، نیز می شود.

مطالب مرتبط