چین اجرای حکم اعدام را محدود می کند

حق نشر عکس s
Image caption در اوایل سال چین حکم اعدام برای سیزده جرم اقتصادی را لغو کرد

دادگاه عالی چین، به قضات این کشور دستور داده است که به مدت دو سال از حکم اعدام استفاده نکنند.

اما دادگاه عالی گفته است تنها در مواردی این طرح قابل اجراست که ضرورتی برای "اعدام فوری" فرد مجرم وجود نداشته باشد.

دولت چین در سال های اخیر تدابیر متعددی برای محدود کردن تعداد اعدام ها در این کشور اتخاذ کرده است.

تدبیر تازه در گزارش سالانه دادگاه عالی درج شده است و در بخشی از آن آمده: "حکم اعدام در تمامی پرونده هایی که ملزم به اعدام فوری نیست به تعلیق در خواهد آمد."

فرصت دو ساله تعلیق حکم اعدام در گذشته نیز توسط دادگاه ها استفاده می شد، اما طبق دستورالعمل جدید حکم اعدام تنها در موارد بسیار ضروری اجرا می شود.

به این ترتیب، این امکان فراهم شده است که احکام اعدام، به حبس ابد تقلیل پیدا کنند.

این دادگاه نگفته است که در کدام موارد حکم اعدام باید فورا اجرا شود.

البته در گذشته دولت به قضات دستور داده بود که در بعضی موارد دادگاه ها باید سخت گیرانه تر عمل کنند و جرائمی مثل فرار مالیاتی و اختلاس و همچنین قتل، تجاوز و فروش مواد مخدر ممکن است با محکومیت اعدام همراه باشد.

مجرمانی که مشمول اصلاحات جدید می شوند، احتمالا هرگز اعدام نخواهند شد و در عوض به حبس ابد محکوم می شوند.

دولت چین تا کنون آمار رسمی اعدام ها در این کشور را منتشر نکرده است اما نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد می گویند بیشتر اعدام های جهان (حدود دو سوم) در چین اجرا می شود.

در اوایل سال جاری دولت چین قانونی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن حکم اعدام برای ۱۳ جرم اقتصادی و عاری از خشونت لغو شد.

طبق این قانون جرائمی که مجازات اعدام در پی دارند از ۶۸ مورد به ۵۵ مورد رسید.

مطالب مرتبط