پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت متهم نسل کشی در بوسنی

پس از یک دهه زندگی در خفا، رادکو ملادیچ به دام افتاد. فرمانده پیشین صرب های بوسنی در روستایی در شمال صربستان دستگیر شد. آقای ملادیچ، به اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت تحت تعقیب بود. انتظار میرود که او به لاهه فرستاده شود برای محاکمه در دادگاه بین المللی جنایات جنگی. مهرزاد کهن روز گزارش میدهد.