پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنگوئن‌ها؛ واقعیت تلخ پشت ظاهر شیرین

هوا که رو به گرمی می گذارد، پنگون ها هم مثل خیلی از انسانها بدشان نمی آید که روی ماسه های ساحل آفتاب بگیرند و تنی به آب بزنند. باغ وحش لندن اخیرا بساط عیش و نوش این پرنده های بامزه را فراهم کرده و برایشان محوطه ای درست کرده که شباهت زیادی به زیستگاه اصلی شان دارد. اما آنچنان که در گزارش... می بینیم، واقعیتی تلخ پشت این روزهای شیرین نهفته است.