پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رانندگی در حال مستی؛ معضل جاده ها در آمریکا

سازمان بهداشت جهانی این دهه را دهه ایمنی جاده ها اعلام کرده است. به همین مناسبت سرویس جهانی بی بی سی ویژه برنامه هایی را برای اطلاع رسانی در زمینه وضعیت سوانح رانندگی در کشورهای مختلف تهیه کرده است. بهمن کلباسی نگاهی انداخته است به علت اصلی مرگ و میر در جاده های آمریکا.