پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تداوم درگیری ها در یمن

زد و خورد بین نیروهای امنیتی یمن و پرقدرت ترین قبیله این کشور قربانیان بیشتری میگیرد. دیشب دستکم ۲۰ نفر کشته شدند. از روز دوشنبه که این درگیریها آغاز شد ۸۰ نفر کشته شده اند و ۲۵۰ نفر زخمی شده اند. این دور خشونت ها یک روز بعد از آن شروع شد که علی عبدالله صالح، باز هم از انتقال قدرت، سر باز زد. رعنا رحیم پور گزارش می دهد.