پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت ملادیچ یادآور زخم کهنه سربرنیتسا

دادگاهی در بلگراد حکم داده که رادکو ملادیچ فرمانده سابق ارتش صربهای بوسنی، می تواند برای محاکمه به لاهه فرستاده شود. دادگاه جنایات جنگی خواهان محاکمه اوست، به اتهام کشتار نزدیک به ۸۰۰۰ مرد و پسر مسلمان در شانزده سال پیش. وکلای آقای ملادیچ می گویند حال جسمی او خوب نیست و نباید به لاهه فرستاده شود.

برمک بهره‌مند گزارش می‌دهد