'نبش قبر اجباری' قربانیان نسل کشی رواندا

حق نشر عکس AP
Image caption بزرگ ترین بنای یادبود نسل کشی در کیگالی، پایتخت رواندا واقع است که حاوی بقایای حدود ۲۰۰ هزار نفر است

یکی از احزاب مخالف در رواندا می گوید که دولت این کشور شماری از مردم را به نبش قبر بستگان آنها که در نسل کشی سال ۱۹۹۴ کشته شدند، مجبور کرده است.

در نسل کشی رواندا که حدود ۱۰۰ روز ادامه داشت، هوتوهای تندرو بیش از ۸۰۰ هزار نفر از قوم توتسی و هوتوهای میانه رو را کشتند.

دولت رواندا تاکید دارد که مردم نباید هیچگاه آن واقعه را فراموش کنند و به این منظور چند بنای یادبود تاسیس کرده که بقایای اجساد قربانیان از جمله جمجمه و استخوان های آنان در این بناها به نمایش گذاشته می شود.

جاناتان موسونرا نماینده حزب کنگره ملی، از احزاب مخالف دولت رواندا، می گوید که به او و تعداد دیگری دستور داده شده بود که بقایای اجساد بستگانشان را از قبر بیرون بیاورند و به اماکن یادبود نسل کشی تحویل بدهند.

دولت و کمیسیون ضد ایدئولوژی نسل کشی رواندا از گفتگو با بی بی سی درباره این اتهام خودداری کردند.

جاناتان موسونرا گفت که خانواده اش از نبش قبر خودداری کرد، اما مقام های دولتی آنها را تهدید کردند که از زندانیان برای نبش قبر و در آوردن بقایای اجساد استفاده خواهند کرد.

وی گفت: "ما هیچ چاره ای نداشتیم. اقوام من اجساد را بیرون آوردند و به مقامات تحویل دادند که آنها را به اماکن یادبود بردند."

جاناتان موسونرا گفت که این اقدام اثر منفی بر روحیه اش داشته است، زیرا ترجیح می داد که بقایای اجساد اعضای خانواده و بستگانش در قبر باقی می ماند.

انجمن نجات یافتگان از نسل کشی رواندا که به دولت این کشور نزدیک است از سیاست نبش قبر قربانیان حمایت می کند.

به گفته این انجمن، اجساد قربانیان باید حفظ شود و در آینده نیز در انظار عمومی به نمایش گذاشته شود تا مردم نسل کشی سال ۱۹۹۴ را فراموش نکنند.