پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض هزاران نفر در پرو

گروهی از سرخپوستان در شهر پونو در پرو ساختمان های دولتی را به آتش کشیدند. اعتراض جمعیت بومی پرو به واگذاری معدنی به یک شرکت کانادایی، از دو هفته پیش شروع شد و از روز پنجشنبه به خشونت گرایید. بنا به گزارشها، هزاران معترض راه های اصلی شهر را مسدود کرده اند.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد