پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصر مرز رفح با غزه را گشود

دولت مصر، همانطور که وعده کرده بود، مرز رفح را با غزه باز کرد. از صبح امروز صدها نفر از این مرز گذشته اند و به مصر رفته اند درحالیکه قبلا روزانه حداکثر ۳۰۰ نفر می توانستند گذر کنند. این مرز را مصر و اسرائیل از چهار سال پیش بسته بودند زمانی که حماس در انتخابات پیروز شد و کنترل غزه را به دست گرفت. اسرائیل از این تصمیم راضی نیست و می گوید، کنترل برای وارد نشدن سلاح به منطقه، بسیار مهم است.

محمد منظرپور گزارش می‌دهد