بریتانیا گارد ملی عربستان سعودی را آموزش داده است

حق نشر عکس Reuters

لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا تایید کرده است که اعضای گارد ملی عربستان سعودی که بعضی از آن ها به بحرین اعزام شده اند، تحت آموزش کارشناسان نظامی بریتانیا قرارداشته اند.

آقای فاکس در عین حال این موضوع را که اعضای گارد ملی عربستان سعودی در سرکوب معترضان این کشور دخالت داشته اند رد کرد .

هفته نامه آبزرور چاپ لندن امروز ۲۹ مه (۸ خرداد) در گزارشی نوشته است که پرسنل نظامی بریتانیا، گارد ملی عربستان سعودی را به طور منظم در موادری مانند برقراری نظم عمومی ، عملیات تجسسی و فنون تک تیراندازی آموزش می دهند .

بعضی از واحدهای گارد ملی عربستان در دوران اعتراض های مردمی بحرین به این کشور اعزام شدند تا به گفته مقام های این کشور از تاسیسات مهم بحرین محافظت کنند.

اما وزیر دفاع بریتانیا در یک مصاحبه تلویزیونی به اندرو مار خبرنگار بی بی سی گفت که گارد ملی عربستان سعودی نقش بسیار محدودی در بحرین به عهده داشته است.

وی افزود: " ما به نیروهای بسیاری از کشورها مهارت های نظامی در زمینه ارتباطات، خنثی کردن بمب و تیراندازی آموزش می دهیم؛ از جمله گارد ملی عربستان سعودی که از متحدان استراتژیک ما در منطقه و شریک عمده ما در مباره با تروریسم است. علاوه بر آن، اگرچه بعضی از واحد های گارد ملی عربستان احتمالا به بحرین اعزام شده اند، اما به جز محافظت از تاسیسات بحرین هیچ مدرکی دال براین که آنها در مسائل دیگر دخالت داشته اند وجود ندارد ."

افشای این موضوع دولت بریتانیا را با انتقادهای بسیاری به ویژه از سوی سازمان ها مدافع حقوق بشر روبرو کرده است.

به گفته مدافعان حقوق بشر، بریتانیا با آموزش این واحدها به سرکوب مردم بحرین کمک کرده اما در مقابل سرکوب بی رحمانه مردم این کشور و نیز مردم سوریه، در مقایسه با لیبی موضع بسیار نرمی اتخاذ کرده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گزارش داده است که بریتانیا با آموزش نیروهای کشورهایی که علیه تروریسم می جنگند، از جمله کشورهای منطقه خلیج فارس، به امنیت منطقه کمک می کند.

اما نیکلاس گیلبی از سازمان مبارزه با تجارت اسلحه می گوید " بریتانیا سالهاست که نقش مهمی در آموزش گارد ملی عربستان داشته است و این آموزش ها سبب شده است این گارد، با توسعه مهارت های خود، به سرکوب قیام مردمی در بحرین کمک کند."

مطالب مرتبط