پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای جلوگیری از انقراض بلبل‌های بریتانیا

صدای بلبل های بریتانیا کم کم خاموش می شود؛ جمعیت این پرندگان آوازه خوان در بریتانیا به پایین ترین حد در سال های اخیر رسیده و بعضی ها معتقدند مقصر اصلی کلاغ هایی هستند که در دزدی تخم های این پرنده ها زیاده روی کرده اند. جان کریون گزارش می‌دهد