مقامات مصری:حسنی مبارک به دلیل بیماری به زندان نمی رود

مقامات مصری می گویند حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین این کشور را به دلیل بیماری شدید نمی توان تا زمان محاکمه از بیمارستان به زندان انتقال داد.

به گفته پزشکان ،آقای مبارک ۸۳ ساله به دلیل نارسایی قلبی با خطر سکته روبروست.

رئیس جمهوری پیشین مصر از ماه گذشته به دلیل بیماری در بیمارستان شرم الشیخ بستری است و تحت بازداشت قرار دارد.

او متهم است که در قتل دهها معترض در جریان اعتراضات ضد دولتی در این کشور دخالت داشته است.

آقای مبارک و خانواده اش همچنین به فساد و سوء استفاده مالی در جریان سه دهه حکومت بر مصر متهم هستند.