پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار آکسفام درباره افزایش قیمت مواد غذایی

قیمت مواد غذایی تا ۲۰ سال آینده دو برابر می شود - این هشدار موسسه خیریه آکسفام است درباره افزایش بهای خوراکی‌ها است. آکسفام در این گزارش از رهبران جهان خواسته تا بودجه‌ای را برای مقابله با تغییرات اقلیمی در نظر بگیرند. این موسسه می‌گوید انتظار می‌رود جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۹ میلیارد نفر برسد.

جزئیات بیشتر از نعیمه نامجو.