پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحسین از معلم آوازخوان

فرض کنید مربی مهدکودک هستید و وسط کلاس یک‌دفعه صدای تیراندازی می‌شنوید. چه کار می‌کنید؟ مارتا ریورا در شهر مونتری در شمال مکزیک، روز جمعه تا صدای شلیک را شنید، موبایلش را درآورد، از اتفاقات کلاس فیلم گرفت و آن را روی توئیتر منتشر کرد. فیلمی که موجب شد همه او را تحسین کنند.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد