پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیاز به برنامه جدید برای مبارزه مواد مخدر

هفتاد سال پیش سازمان ملل در بیانیه‌ای خواستار مبارزه همه جانبه علیه تولید و توزیع مواد مخدر در سراسر جهان شد. پس از گذشت این سال‌ها، کمیسیون جهانی سیاستگذاری مبارزه بامواد مخدر اعلام کرده که تلاش‌های صورت گرفته برای مبارزه با مواد مخدر به شکست انجامیده و باید دنبال چاره دیگری برای مهار مواد مخدر بود.

مسعود آذر گزارش می‌دهد.