پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم سوئد درباره درخواست ارجاع پرونده رهبرسوریه به دادگاه بین المللی کیفری