پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خاطرات سیاسی

آیا انتشار خاطرات سیاسی که در دو دهه اخیر شاهد موج دامنه داری از آن بوده ایم به درک ما از تاریخ صد ساله اخیر ایران کمک کرده است؟

اگر در ایران به بخش تاریخ در کتابفروشی ها مراجعه کنید به احتمال زیاد خواهید دید که آثار تحقیقی لابلای مجموعه گسترده یی از خاطرات سیاسی گم شده است. استقبال از خاطرات سیاسی محدود به خوانندگان نیست. اگر به منابع کتاب های تاریخ ایران صد سال اخیر هم نگاه کنید خواهید دید که در بخش اعظم چنین کتاب هایی، عمده ی ارجاعات به خاطرات سیاسی است. بدین ترتیب مشروطه، دوران پهلوی، جمهوری اسلامی و بخصوص دهه شصت در حیات آن بیش از هر چیز از طریق نویسندگان خاطرات سیاسی است که برای خوانندگان متون تاریخی مهیا می شود. اما خوانندگان و محققان و حتی نویسندگان خاطرات سیاسی اتفاق نظر دارند که ضد و نقیض بودن شاید خصیصه اول مجموعه خاطراتی باشد که در چند دهه اخیر انتشار یافته است. آیا این مجموعه ضد و نقیض می تواند به فهم ما از تاریخ صد ساله اخیر ایران کمک کند؟ نمی توان گفت آنچه خاطرات ناگفته می گذارند به همان اندازه و شاید حتی بیشتر از آنچه می گویند ارزش دارد؟

در پنل اول ایرج امینی پژوهشگر تاریخ و کامران متین استاد علوم سیاسی به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم شاهین پرویزی و حمیدرضا ظریفی نیا پاسخ می دهند.